Školská rada

Složení:

Zástupci nezletilých žáků

1. Ďurček Martin

2. Šindelová Kateřina - předseda školské rady

3. Fojciková Edita

4. Mgr. Škrobánková Šárka

5. Baĺuková Michaela

 Zástupci pedagogů

1. Mgr. Skotnica Zdeněk

2. Mgr. Kolková Erika

3. Mgr. Melicharová Iveta

4. Mgr. Bc. Kunčická Kateřina

5. Mgr. Schnaubeltová – Miczková Pavla

 Zástupci zřizovatele:

1. Mgr.Bc. Martin Polášek

2. Jan Kolář

3. Ing. Jiří Scheibinger

4. Romana Erlebachová

5. Ing. Lenka Válková

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Těrlicko Školní 419/2
Těrlicko
73542
556 205 732 info@skolaterlicko.cz