Školská rada

Složení:

Zástupci nezletilých žáků

1. Ďurček Martin

2. Šindelová Kateřina

3. Fojciková Edita

4. Mgr. Škrobánková Šárka

5. Baĺuková Michaela

 Zástupci pedagogů

1. Mgr. Skotnica Zdeněk

2. Mgr. Kolková Erika

3. Mgr. Melicharová Iveta

4. Mgr. Bc. Kunčická Kateřina

5. Mgr. Schnaubeltová – Miczková Pavla

 Zástupci zřizovatele:

1. Mgr.Bc. Martin Polášek

2. Jan Kolář

3. Jiří Nutil

4. Romana Erlebachová

5. ing. Lenka Válková

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Těrlicko Školní 419/2
Těrlicko
73542
556 205 731 info@skolaterlicko.cz