Stravné a způsob platby

ZPŮSOB PLATBY

Od 1. 3. 2012 je možné platit stravné převodem z účtu - povolení k inkasu.

Zájemci si mohou vyzvednout u vedoucí školní jídelny formulář s uvedeným číslem účtu a variabilním symbolem strávníka (žáka). Po potvrzení tohoto formuláře bankou jej odevzdají zpět v jídelně.

STRAVNÉ

Mateřská škola

cena stravného od 1. 1. 2018:

Děti celodenní  ( přesnídávka + oběd + svačina)                 32,- Kč

Děti polodenní  (přesnídávka + oběd)                                 26,- Kč

Pro děti, které dovrší  7 let během školního roku platí jiná finanční norma. :

Děti celodenní  7 letí                                                         34,-Kč

Děti polodenní  7 letí                                                         28,- Kč

Základní škola

oběd:

děti 7- 10 let:                                                                       23,- Kč

děti 11 -14 let                                                                      25,- Kč

děti 15 a více:                                                                      26, - Kč

cizí strávníci:                                                                        59,- Kč

svačiny:                                                                                24,- Kč

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku.

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna.

Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování.

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Těrlicko Školní 419/2
Těrlicko
73542
556 205 732 info@skolaterlicko.cz