Co je nového?

12.04.2021 13:18

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Č. j. 01Te/212/2021                                  V Těrlicku 29. 3. 2021

 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ.

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Těrlicko, příspěvková organizace  v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle Správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanovil podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

 

Kritéria pro přijetí:

1)       přednostní přijetí dětí předškolního věku

2)       místo trvalého pobytu dítěte – Těrlicko

3)       sourozenec v mateřské škole

4)       přijetí dle věku v rozmezí 3-5 let dítěte

5)       děti ve věku 2-3 let budou přijímány dle možností

 

Žádosti o přijetí Evidenční list - formuláře ke stažení naleznete na webových stránkách školy www.skolaterlicko.cz

Formuláře budou přístupny od 12. 4. 2021

 

Vyplníte veškeré údaje a podepíšete. V případě, že přihlašujete dítě do školy v Hradišti, doplňte za příjmením dítěte „HR“

 

Termín zápisu:         od pondělí 3. 5. 2021 do pátku 14. 5. 2021

Způsob zápisu:         bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonného zástupce

 

Vyplněné formuláře a prostou kopii Rodného listu dítěte zašlete do školy (Školní 419/2) Těrlicko buď:

1.   Do datové schránky školy: 8c35fwa

2.   E-mailem: info@skolaterlicko.cz

a) s elektronickým podpisem nebo
b) s naskenovaným dokumentem s podpisem zákonného zástupce nebo
c) s ofoceným dokumentem s podpisem zákonného zástupce (možno i mobilem pokud bude čitelné)

            3.   Poštou (Školní 419/2, 73542 Těrlicko)

            4.   Osobně na sekretariát školy (p. Fojciková) v následujících termínech:

            Den                                                hodina

           3. 5. 2021                                       8. 00 – 12. 00 hod.

           4. 5. 2021                                       8. 00 – 12. 00 hod.

           5. 5. 2021                                       8. 00 – 12. 00 hod.

           6. 5. 2021                                       8. 00 – 12. 00 hod.

           7. 5. 2021                                       8. 00 – 12. 00 hod.

Ve zcela mimořádných případech (nemoc, karanténa apod.) můžeme přijmout i žádost odeslanou později, nejpozději však do 15. 5. 2021. Tuto situaci oznamte telefonicky – p. Kateřina Kunčická 731 491 145 (MŠ Těrlicko), nebo p. Kateřina Šindelová 739 669 717 (MŠ Hradiště)

Pokud využijete možnost 2b, 2c, uchovejte, prosím, originál dokumentu, který škole odevzdáte, jakmile to bude možné. 

 

Po obdržení žádosti vám škola potvrdí její přijetí a současně Vám přidělí registrační číslo dítěte.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 31. května 2021

 

PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel školy
 

 

28.02.2021 09:57

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí vlády ze dne 26.2.2021 se mateřské školy z důvodu zhoršení epidemiologické situace  od pondělí 1.3.2021 do odvolání uzavírají.      

Mgr. Šárka Škrobánková (vedoucí učitelka) 
 

09.02.2021 08:27

Dobrý den,

na základě pokynů Krajské hygienické stanice, bude provoz Mateřské školy Hradiště obnoven od pondělí 15.2.2021. Do mateřské školy, budou moci nastoupit pouze děti s negativním výsledkem testu COVID-19.
Děti, jenž nebyly podrobeny testu na COVID-19, budou moci nastoupit do MŠ Hradiště až 18.2.2021.
 
S přáním zdravých dnů.
Kateřina Šindelová
učitelka MŠ Hradiště
06.02.2021 07:51

Vážení rodiče, 

na níže uvedených odkazech naleznete: 

1. potřebné informace a návod, jak vyplnit tiskopis 

https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular 

2. formulář, který se vyplňuje elektronicky 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m 

V případě dotazů prosím kontaktujet administrativní pracovnici Editu Fojcikovou - telefon: 556 205 732, 604 651 836, e-mail: fojcikova@skolaterlicko.cz

Mgr. Šárka Škrobánková 

(vedoucí učitelka) 

04.02.2021 20:50

Vážení rodiče, 

vzhledem k výskytu COVID - 19 v MŠ Hradišti a nařízení Krajské hygienické stanice se MŠ Hradiště od pátku 5. února 2021 do neděle 14. února 2021 uzavírá. Děti se budou moci do školy vrátit v pondělí 15. února 2021. V případě změny Vás budeme informovat. 

Mgr. Šárka Škrobánková 

(vedoucí učitelka) 

02.02.2021 13:39

16.12.2020 13:51

04.12.2020 13:58

Jako každoročně, tak i letos navštívil naší mateřskou školu Milkuláš s čertem. Děti se na příchod pečlivě připravovaly celý týden. Vyráběly čerty, Mikuláše, zdobily třídu a učily se básničky a písničky. Děti předvedly Mikuláši vše, co se naučily a předaly Mikuláši vánoční přáníčko s poděkováním. Z pekla nám letos poslali malého čertíka a tak děti neměly ani moc velý strach. Každé dítě obdrželo balíček sladkostí zakoupený z fondu SRPD a plechovku s dobrotami od rodiny Chrobozckových. Moc děkujeme za povednou mikulášskou besídku.

Učitelky MŠ Hradiště

06.11.2020 14:33

První týden v listopadu jsme s dětmi v naší mateřské škole oslavili svátek Dušičky a svátek Halloween. Dětem byl vysvětlen význam obou svátků a rozdíl mezi nimi. V návaznosti na tyto svátky jsme s dětmi prožili strašidelný týden, kdy jsme si vyprávěli o všech možných strašidlech. Vyráběli jsme netopýry, masky a duchy. Rovněž jsme vydlabali dýni a vyrobili duchy z keramiky. Tahali jsme čarodějnickou havěť z krabice, lítali na koštěti a skákali v pytli. Na závěr týdne jsme uspořádali strašidelný den, kdy jsme všichni přišli v kostýmech strašidel a v naší školce bylo opravdu strašidelně. Děti si užili módní přehlídku strašidel, strašidelné disciplíny a rovněž jsme s dětmi umíchali magický lektvar. Dopolední strašidelný rej tvořila i minidiskotéka. Poté jsme se s dětmi vydali na strašidelnou výpravu, kde děti plnily různé úkoly. Aby se na výpravě nebály, každé dítě obdrželo malou baterku. Na závěr děti našly poklad, jenž tvořil sladký balíček, zakoupený z fondu SRPD. Děti si celý týden náramně užily a pokud neodešly domů, tak ve školce straší ještě teď:)

Učitelky MŠ Hradiště.

27.10.2020 15:01

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Těrlicko Školní 419/2
Těrlicko
73542
556 205 731 info@skolaterlicko.cz