PRAVIDLA PRO STRAVOVÁNÍ A VÝDEJ OBĚDŮ ŽÁKŮM A DĚTEM Z MŠ

Podle Vyhlášky č. 14/2005 Sb., § 4, odstav. 1 se dítě, které je přítomno v době podávání hlavního jídla, stravuje vždy.

Stravování v Mateřské školce zahrnuje přesnídávku, oběd a svačinu.

Pitný režim je k dispozici během celého dne.

Stravné se platí v hotovosti za celý měsíc předem. Den výběru stravného je předem stanoven a vyvěšen na hlavních dveřích.

Cena stravného je předem stanovena podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., dle finančního normativu § 5.

Odhlásit dítě lze zásadně den předem. V případě, že strava nebude včas odhlášena, mohou si rodiče první den nepřítomností dítě odebrat stravu přímo v MŠ do vlastních jídlonosičů v době od 11:00 do 11:15. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje finanční náhrada.

 

Od 1.9.  2012 je  cena stravného :           

Děti celodenní ( přesnídávka + oběd + svačina)                        - 30 Kč

                            6,-               18,-         6,- 

Děti polodenní (přesnídávka + oběd)                                        - 24 Kč

                           6,-                18,-

 

Pro děti, které dovrší 7 let během školního roku platí jiná finanční norma. :

Děti celodenní 7letí   (přesnídávka+oběd+svačina)                  - 31,-Kč

                                  6,-                19,-           6,-

Děti polodenní 7letí  (přesnídávka+oběd)                                 - 25 Kč

                                 6,-                  19,-

 

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.  258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy, dodržováním spotřebního koše vybraných potravin a dodržováním kritických bodů HACCP.

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Těrlicko Školní 419/2
Těrlicko
73542
556 205 732 info@skolaterlicko.cz