Organizace školního roku 2018 - 2019

Zahájení školního roku v pondělí 2 .9 .2019

Ukončení 1. pololetí ve čtvrtek 30. 1. 2020

Ukončení 2. pololetí v úterý 30. 6. 2020

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020. 

Jarní prázdniny budou od  17. 2. do 23. 2. 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31.srpna 2020.

Vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Třídní schůzky

třídní schůzky (školní řád, organizace výuky, plenární schůze SRPD) – 19. 9. 2019 (čtvrtek)

konzultace o prospěchu a chování – 21. 11. 2019 (čtvrtek)

konzultace o prospěchu a chování – 30. 4. 2020 (čtvrtek)

 

Seznam učitelů

Třídní učitelé:

Třída Třídní učitel
1.A Mgr. Erika Kolková
1.B  Mgr. Michaela Janíková
2.A Mgr. Ludmila Krplová
2.B Mgr. Svatava Čechová
3.A Mgr. Šárka Škrobánková
4.A Mgr. Zdeněk Skotnica
4.B Mgr. Iveta Melicharová
5.A Mgr. Dagmar Wawroszová
6.A Mgr. Eva Bezděková
6.B Mgr. Monika Pelikánová
7.A Mgr. Martéta Novosadová
7.B Mgr. Mgr. Lukáš Toman
8.A Ing. Václav Horský
9.A Mgr. Petra Svobodová
9.B Mgr. Zuzana Tomanová


Netřídní učitelé:

Mgr. Ivana Svobodová
Mgr. Petr Šindel
Ing. Dana Juchelková
Mgr. Petra Schrammová
Mgr. Gabriela Tomiczková

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Těrlicko Školní 419/2
Těrlicko
73542
556 205 731 info@skolaterlicko.cz